Verkoopsvoorwaarden afhaling levering

Verkoopsvoorwaarden plaatsing

  1. Informeer u vooraf betreffende gemeentelijke en plaatselijke bouwvoorwaarden. Kom eens langs (op afspraak) om uw wensen en ideeën mee te delen. Op basis hiervan kunnen wij u direct enkele soortgelijke projecten tonen op foto, de gebruikte materialen demonstreren en u verschillende realisaties tonen op onze uitgebreide expo.
  2. Naargelang de aard en de omvang van het project wordt er meteen of naderhand een prijs door ons uitgerekend en eventueel een schets gemaakt.
  3. Wanneer u beslist om met ons verder te werken en het plaatsen van het project door ons dient te gebeuren, komt er iemand ter plaatse de werken exact opmeten.
  4. Op basis van deze opmeting wordt de bestaande offerte mogelijks aangepast.
  5. Bij akkoord wordt een verkoopscontract opgesteld en wordt het project volledig door onze eigen tekendienst ontworpen (bijgebouw, poolhouse, tuinberging, … ). Onze tekenaars visualiseren en concretiseren uw ideeën in 3D. Een beeld zegt meer dan duizend woorden: zo wordt uw idee onze leidraad tijdens uw project. Deze tekeningen op schaal kunt u gebruiken bij uw bouwaanvraag tot 40m². Bij grotere projecten wordt een architect ingeschakeld.
  6. Eens de bouwvergunning of meldingsplicht is goedgekeurd wordt de aanvangsdatum der werken vastgelegd.
  7. De werkzaamheden worden pas aangevat na de betaling van het voorschot.
  8. De werken worden zo vlot en efficiënt mogelijk uitgevoerd.

Bouwvergunning

Veelgestelde vragen